DODATNI OPIS:

ESP32 D1 mini razširitev – 5050 RGB WS2812 LED

Modul z WS2812 LED velikosti 5050.